Artikel mit Schlagwort Phasenanschnittdimmer zum Tast- oder 1-10V / 0-10V Betrieb

DIMMTRONIC M1000/5.3 Phasenanschnittdimmer
Phasenanschnittdimmer zum Tast- oder 1-10V / 0-10V Betrieb
* €119,90 * UVP
(€139,08 Inkl. MwSt.)