Artikel mit Schlagwort Phasenabschnittdimmer zum Tast- oder 1-10V / 0-10V Betrieb

DIMMTRONIC M1000/3.3 Phasenabschnittdimmer
Phasenabschnittdimmer zum Tast- oder 1-10V / 0-10V Betrieb
* €139,90 * UVP
(€166,48 Inkl. MwSt.)